3.10.12

Freagracht

Tá an tAire Iompair nua in Westminster tar éis triúir státseirbhíseach a chur ar fionraí de dheasca an phraiseach a rinne siad den chonradh nua iarnróid ar phríomhlíne an chósta thiar le déanaí. Baineadh an conradh ón gcomhlacht Virgin agus tugadh é don chomhlacht First Group, ach mar gheall ar 'bhotúin theicniúla' sa chonradh tá sé curtha ar ceal anois. Dúirt an tAire go mbaineann na botúin leis an Roinn Iompair amháin, agus go ndéanfar léirmheas go luath amach anseo ar an bpróiséas ar fad. (Cosnóidh an briseadh conartha seo £40 milliúin don Stát).

Cuir an cás seo i gcomparáid lenár státseirbhísigh féin, agus na 'botúin theicniúla' a bhí ag Kevin Cardiff agus a fhoireann sa Roinn Airgeadais anuraidh nuair a cailleadh (agus a aimsíodh arís) €3.6 billiúin ó chuntaisí an Stáit. Ní hamháin nár déanadh fiosrúchán faoi láithreach bonn, níor cuireadh duine ar bith ar fionraí... fuair an tUasal Cardiff é féin ardú céime agus post nua le tuarastal €276,000 i Lucsamburg. De réir mar is eol dom, níor aimsíodh éinne ciontach nó freagrach don phraiseach sin fós...

Ní minic a scríobhaim faoin bpolaitíocht, ach baineann sé le 'Cardiff' freisin... ;)
...agus thaitin an cartún seo liom chomh maith!


No comments:

Post a Comment