17.4.14

MA maoinithe in Ollscoil Chaerdydd

Tá Scoil na Breatnaise in Ollscoil Chaerdydd (an áit ina dhearna mé mo PhD) ag cuardach mac léinn MA a bheadh freagrach as modúil Ghaeilge na Scoile a theagaisc ar feadh bliana ó mhí Mheán Fómhair (2014) ar aghaidh. Beidh seans ag an duine MA sa Léann Ceilteach a dhéanamh san Ollscoil saor in aisce (costas £5,700 de ghnáth) agus gheobhaidh siad deontas freisin (timpeall €10,000) le costais mhaireachtála a chlúdú. Is clár an-solúbhta é an MA sa Léann Ceilteach, agus beidh deis ag an té a cheapfar a rogha modúil a thógaint agus taighde a dhéanamh faoin nGaeilge, faoin mBreatnais nó faoi ábhair a bhaineann leis na Teangacha Ceilteacha i gcoitinne.

Má tá suim agat cur isteach ar an MA seo, téigh i dteagmháil le hEirwen Williams, Bainisteoir na Scoile (i mBéarla nó i mBreatnais) ag WilliamsEG 'ag' Cardiff.ac.uk

21.2.14

Gabhar mo leithscéal...

Go dtí inniu, ní fhéadfainn an físeán YouTube is fearr liom a roghnú. Go dtí inniu...

Je présente, Cèvres en Équilibre...


13.2.14

Uirlisí Ársa na hÉireann

Bhí an t-ádh orm inné freastal ar léacht agus taispeántas ag Simon O'Dwyer ón eagraíocht Ancient Music Ireland a bhí ar siúl san ollscoil i nGaillimh mar chuid den fhéile ealaíona Múscailt. Is saineolaí ar shean-uirlisí ceoil é Simon, go háirithe na sean-choirn chré-umha a bhí á seinnt ag ár sinsir na mílte bliain ó shin. Chuir sé iontas orm nuair a mhínigh sé dúinn gur in Éirinn a fuarthas 40% de shean-choirn mhiotail an domhain, agus go raibh na huirlisí áille seo á ndéanamh agus á seinnt 3,000 bliain ó shin le linn na Cré-umhaoise. Ná bac leis an gcláirseach - tá an sean-chorn cré-umha níos Éireannaí fós!


Bhí go leor macasamhail ag Simon le taispeáint dúinn, agus nuair a sheinn sé iad… bhabha… táim ag rá libh gur chuaigh sé go mór i bhfeidhm ar an lucht éisteachta. Mhothaigh mé féin go rabhas ag éisteacht le torann a raibh mé ag fanacht air fad mo shaoil! Bhí rud éigin chomh glan nádúrtha faoina nglór, ar nós go raibh sé ag teacht ón gcroí istigh. Tá sé deacair cur síos a dhéanamh air i gceart, ach mhothaigh mé go raibh mé féin ar ais sa Chré-umhaois ag mairseáil le mo shinsir. Seo thuas mé ag séideadh macasamhail den chorn Iarannaoiseach a fuarthas i Loch na Séad, Ard Mhacha. Faraor níor tháinig fiú is nóta amach as :(


15.1.14

Focail timpeall na hEorpa

Ar eagla nach bhfaca sibh an acmhainn iontach seo ar The Guardian inniu... is féidir focal a thaispeáint i mbreis is 35 teanga éagsúla ar léarscáil den Eoraip - rud a chuir mé ag spraoi (in áit a bheith ag obair) ar feadh uair a chloig inniu. Is é 'cos' an sampla thíos. Bainigí triail as...


14.10.13

IDM - faoi Dhlíthe na mBreithiún

TIL = IDM: Inniu D'fhoghlaim Mé...

Is cosúil go bhfuil an-tóir ar théamaí a bhaineann le hÉirinn ar reddit faoi láthair, mar seo thíos an 5ú mír is airde inniu ar phríomhleathanach an tsuímh (a mbíonn 70m úsáideoirí aige gach mí, agus i bhfad níos mó léitheoirí):


Tá nasc ag an gceannteideal thuas leis an alt seo ar an leathanach seo de Vicipéid. De réir an ailt, ba iad Éireannaigh na Meánaoise ceann de na sochaithe a shéan an píonós báis don chéad uair. De réir dlíthe na mBreithiún, i gcás dúnmharaithe bhíodh ar an gcoirpeach ceann de dhá 'fhíneáil' a íoc. Bhain na fíneálacha seo go díreach le luach an duine a dunmharaíodh. Mura mbeadh an coirpeach ábalta an fhíneáil a íoc, bhíodh air nó uirthi obair ar son teaghlach an íospartaigh mar 'sclábhaí'.

Bhuel, foghlaimíonn tú chuile lá beo.

Níl a fhios agam cén fáth go bhfuil an oiread seo tóir ar an alt seo i measc léitheoirí reddit (a bhíonn ag caitheamh vótaí nó karma dos na scéalta is mó suim acu). Is liobrálaigh as Meiriceá a bhíonn ag scríobh ar an suíomh den chuid is mó, agus is dócha go bhfeileann an sean-dlí seo dá gcuid polaitíochta (chomh fada is a bhaineann sé le píonós an bháis a shéanadh, ach go háirithe).

24.9.13

IDM - Inniu D'fhoghlaim Mé

Daoibhse nach mbíonn ag breathnú ar reddit.com, úsáidtear an t-acrainm TIL ann go minic, rud a chiallaíonn 'Today I Learned'. Úsáidtear é chun cur síos a dhéanamh ar fhíric fhánach a chuaigh i bhfeidhm ar an redditeoir sin.

Anois, tá a fhios agam gur le Dennis an t-ábhar seo, ach... léigh mé TIL inniu faoi mhanaigh Éireannacha agus a gcuid scríbhneoireachta agus cheapas gur chóir dom é a roinnt anseo, daoibhse nach bhfuil, ahem, chomh saineolaíoch ar na rudaí seo.

Dar leis an gclár raidió BBC seo (timpeall 5.30 nóim) ba iad manaigh Éireannacha  a chruthaigh an 'spás' a chuirtear idir focail sa scríbhneoireacht sa lá atá inniu ann. Scríobh siad sa Laidin, teanga nach raibh á labhairt sa tír toisc nár shroich Impireacht na Rómhannach an t-oileán. Chun cabhrú leo idirdhealú a dhéanamh idir na focail eachtranacha, chuir siad spás idir eatarthu. Ar ndóigh úsáidtear an spás seo go forleathan i dteangacha ar fud na cruinne anois.

Ní mise amháin a léigh an TIL seo, agus fágadh breis is 150 trácht air - a léiríonn cé chomh cumhachtach is atá redditor mar fhoinse eolais.

Ar ndóigh, ní foinsí eolais gach rud a scríobhtar ar reddit. Seo daoibh an racún beag atá le feiscint díreach faoin TIL sin.

23.9.13

Ag baint an fhéir

Ní hé lá na gaoithe, lá na scoilb.

Ach is é lá na gréine, lá bainte an fhéir.

Éad orm inniu ag breathnú amach ar an bhfear/bhféar seo inniu ó m'oifig fhuar dhorcha :(